O NÁS

Společnost PH-tonery s.r.o. vychází z úzké spolupráce se svými zákazníky. Ambicí naší společnosti je stát se pro nové obchodní partnery dodavatelem veškerého spotřebního materiálu pro kancelářskou techniku, včetně servisu a služeb s tím spojených.

Dodáváme spotřební materiál dle požadavků zákazníka. Ten je všeobecně rozdělen na originální – vyrobený výrobcem kancelářské techniky, kompatibilní – vyrobený specializovanou firmou pro použití v různých strojích a renovovaný – použitý spotřební materiál je zrenovován podle výrobních postupů a za použití komponentů a strojů zajišťujících stejné vlastnosti jako spotřební materiál originální. Toto dělení platí pro laserové, inkoustové a jehličkové tiskárny, stejně jako pro kopírovací stroje a faxy.

Pro používání renovovaného spotřebního materiálu hovoří nejen jeho podstatně nižší cena, ale hlavně kvalita, která může být v dnešní době na velmi vysoké úrovni, pokud výrobce zvolí správné dodavatele komponentů, strojů, vytvoří dobré podmínky v provozu a vyškolí renovátory odbornou firmou. Dalším předpokladem je zajištění důkladné výstupní kontroly a možnost dohledat ve výrobním cyklu slabý článek, jenž může zapříčinit nesprávnou funkci renovací, aby jej bylo možno okamžitě eliminovat. To je cesta, kterou si společnost PH-tonery s.r.o. zvolila a naši spokojení odběratelé jsou důkazem toho, že zvolila dobře.  

Dodávkou širokého sortimentu spotřebního materiálu však naše nabídka nekončí. Víme, že je pro spoustu našich zákazníků činnost spojená se stále se opakujícími objednávkami spotřebního materiálu, jeho sledování, získávání prázdných kazet od uživatelů tiskáren a likvidací nepoužitelných tonerů a cartridgí, pracná a nepříjemná. Proto naše společnost klade důraz na služby, které jsou s dodávkami spotřebního materiálu spojeny a snaží se svým obchodním partnerům vyjít vstříc v osobním přístupu a usnadnění této činnosti.

Neustále přemýšlíme o vylepšování těchto služeb a navrhujeme našim zákazníkům možnosti spolupráce tak, aby se tyto činnosti staly součástí jejich provozu bez nutnosti změn zavedených postupů. Nezřídka naše nabídka služeb naopak pomůže k zefektivnění práce lidí, odpovědných za provoz kancelářské techniky ve firmách našich zákazníků a umožní jim věnovat více času jiným důležitým činnostem. 

Kromě spotřebního materiálu jsme schopni zajistit pro naše odběratele i dodávku a servis kancelářské techniky – kopírovací stroje, tiskárny, faxy, skartovací stroje, PC, notebooky, doplňky k PC, papír, apod.

Těšíme se na spolupráci s vámi a věříme, že bude přínosem pro vás, stejně jako pro nás.

PH-tonery s.r.o.